بایگانی‌های افزایش حقوق ها - الفبا خبر
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به ۳ میلیون تبدیل شد! ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به ۳ میلیون تبدیل شد!

الفبا:ابراهیم حاجی بابایی رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس و طراح تبصره الحاقی بودجه درباره افزایش 400 هزارتومانی حقوق از عدم رعایت قانون دراین زمینه به شدت انتقاد کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست