بایگانی‌های افزایش حق بیمه - الفبا خبر
افزایش تعهدات بیمه معلم به دانش آموزان بدون افزایش حق بیمه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
در آستانه 13 آبان

افزایش تعهدات بیمه معلم به دانش آموزان بدون افزایش حق بیمه

الفبا:در آستانه روز دانش آموز عباس معینی معاون  فنی بیمه های اشخاص، خدمات بیمه معلم برای دانش آموزان را در گفتگو با روابط عمومی این شرکت تشریح کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست