بایگانی‌های افزایش دارایی خارجی - الفبا خبر
افزایش ۲۸ درصدی دارایی خارجی بانک مرکزی ۲۰ مهر ۱۳۹۷

افزایش ۲۸ درصدی دارایی خارجی بانک مرکزی

الفباخبر: میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی به ۴۴۹۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست