بایگانی‌های افزایش سقف تسهیلات - الفبا خبر
پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن در مسیر هیات وزیران ۱۱ آذر ۱۳۹۷
معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن در مسیر هیات وزیران

الفبا: معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط کارگروهی در این وزارتخانه خبرداد و گفت که این پیشنهاد را وزیر راه و شهرسازی به هیات دولت می دهند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست