بایگانی‌های افزایش سیل - الفبا خبر
جنگل‌های شمال به نصف رسید تا باران تبدیل به سیل شود! ۱۳ آبان ۱۳۹۷
طی چهل سال اخیر رخ داد:

جنگل‌های شمال به نصف رسید تا باران تبدیل به سیل شود!

الفبا: عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: بر اساس آمار منابع طبیعی و جنگل داری کشور، جنگل شمال در طول ۴۰ سال گذشته از ۳ میلیون و ۶۰۰ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رسیده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست