بایگانی‌های افزایش قیمت سوخت - الفبا خبر
افزایش قیمت سوخت ظلم به مردم است ۰۲ آبان ۱۳۹۷

افزایش قیمت سوخت ظلم به مردم است

الفبا:  معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت سوخت به تنهایی را ظلم به مردم دانست و گفت باید کاهش قیمت خودرو نیز در کنار آن دیده شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست