بایگانی‌های افزایش مجدد حقوق کارمندان - الفبا خبر
رییس جمهور موافق افزایش مجدد حقوق کارمندان است / دولت با فرمت پلکانی لایحه بدهد ۲۹ مهر ۱۳۹۷
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

رییس جمهور موافق افزایش مجدد حقوق کارمندان است / دولت با فرمت پلکانی لایحه بدهد

الفباخبر: عضو کمیسیون برنامه وبودجه در مورد افزایش حقوق کارکنان گفت دولت برای افزایش مجدد حقوق کارکنان باید به مجلس لایحه بیاورد واین افزایش نیز پلکانی باشد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست