بایگانی‌های افزایش گردشگر داخلی - الفبا خبر
رونق گردشگری در قشم باوجود افزایش تحریمها ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

رونق گردشگری در قشم باوجود افزایش تحریمها

الفبا: بررسیهای میدانی نشان میدهد باوجود افزایش اعمال تحریمهای ترامپ میزان سفرهای داخلی از جمله به جزیره زیبای قشم به دلیل کاهش اقبال به سفرهای خارجی بیشتر شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست