بایگانی‌های افزایش ۵۰۰ هزار تومانی - الفبا خبر
پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال ۹۸ ۰۸ آذر ۱۳۹۷

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال ۹۸

الفبا:  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: پیشنهاد ما افزایش 500 هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درامدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست