بایگانی‌های افزایش_صادرات - الفبا خبر
آمادگی ایران برای افزایش دو برابری صادرات برق ۱۵ دی ۱۳۹۷

آمادگی ایران برای افزایش دو برابری صادرات برق

الفبا: مدیر عامل شرکت توانیر گفت میزان برقی که از ایران به کشورهای دیگر صادر می‌شود، در قیاس با میزان تولید، بسیار کم است و این در شرایطی است که پتانسیل افزایش صادرات تا دو برابر میزان فعلی وجود دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست