بایگانی‌های افق بیمه - الفبا خبر
بررسی بستر دیجیتالی جدید برای تسهیل پرداخت درصنعت بیمه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

بررسی بستر دیجیتالی جدید برای تسهیل پرداخت درصنعت بیمه

الفبا: نشریه افق بیمه در گزارش اخیر خود یک بستر دیجیتالی جدید را بررسی کرده است که می‌تواند سرعت بیشتری در تعامل بین مشتریان و کارکنان درصنعت بیمه ایجاد کند.

صنعت بیمه  ایران خلاء رتبه‌بندی دارد ۱۴ مهر ۱۳۹۷

صنعت بیمه  ایران خلاء رتبه‌بندی دارد

 الفباخبر: تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده‌ترین تدابیر بکار رفته در تحریم‌های دوره قبل است که باید بار دیگر به روی میز بیاید. در این مورد گفتگویی با کاپیتان بهزاد روشنی مدیرعامل مؤسسه کلوپ بین‌المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم توسط افق بیمه انجام گرفته است که در زیر می خوانیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست