بایگانی‌های افکار عمومی جهان - الفبا خبر
توسعه گردشگری ایران اثرات مطلوبی بر افکار عمومی جهان می گذارد ۰۶ آذر ۱۳۹۷

توسعه گردشگری ایران اثرات مطلوبی بر افکار عمومی جهان می گذارد

الفبا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس گفت:«توسعه گردشگری با شناساندن چهره واقعی ایران، اثرات مطلوبی برافکار عمومی جهان درباره کشورمان خواهد داشت.»

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست