بایگانی‌های اقتصاددنیا - الفبا خبر
حاتم یزدی: چک از گردونه اقتصاد دنیا حذف می شود ۱۲ دی ۱۳۹۷

حاتم یزدی: چک از گردونه اقتصاد دنیا حذف می شود

الفبا: مدیرعامل سابق بانک صادراتاظهار داشت ما شاهد هستیم که فرد توان مالی برای پاس کردن مبلغ چک را دارد اما این کار را نمی‌کند و اقدام به صدور چک از حسابی می‌کند که موجودی آن ناکافی است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست