بایگانی‌های اقتصادهای پر خطر - الفبا خبر
بیمه و بانکداری در صدر ۱۰ بخش اقتصادی پر خطر در جرائم سایبری ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

بیمه و بانکداری در صدر ۱۰ بخش اقتصادی پر خطر در جرائم سایبری

الفبا : ظهور فناوری های جدید نظیر اینترنت اشیا و اینترنت اشیای صنعتی در میان صاحبان کسب و کارها، این باور را ترویج کرده که امنیت سایبری به شدت از کنترل آن ها خارج شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست