بایگانی‌های اقتصاد جدید - الفبا خبر
ایجاد اقتصادی جدید مبتنی بر گردشگری برای کشور ضروری است ۲۲ آذر ۱۳۹۷
رئیس سازمان میراث فرهنگی:

ایجاد اقتصادی جدید مبتنی بر گردشگری برای کشور ضروری است

الفبا: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردشگری گفت صنعت گردشگری با همه مولفه‌ها و قابلیت‌هایش می‌تواند در این اقتصاد جدید و پُرسود نقش ویژه‌ای ایفا کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست