بایگانی‌های اقتصاد جهان - الفبا خبر
پیش بینی موسسه چارترد از رتبه سوم آمریکا در اقتصاد جهان ۲۲ دی ۱۳۹۷

پیش بینی موسسه چارترد از رتبه سوم آمریکا در اقتصاد جهان

الفبا: موسسه استاندارد چارترد پیش بینی کرد که تا سال 2030 اقتصاد آمریکا پس از اقتصاد کشورهای چین و هند در رتبه سوم جهان قرار خواهد گرفت.

رشد اقتصاد جهان به بالاتر از میزان پیش بینی شده می رسد ۱۳ دی ۱۳۹۷

رشد اقتصاد جهان به بالاتر از میزان پیش بینی شده می رسد

الفبا: نشریه جدید سیگما از سوییس ری، چشم انداز اقتصاد و بیمه جهان در سال 2020 را ترسیم کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست