بایگانی‌های اقتصاد دانش بنیان - الفبا خبر
کسب و کار ۹۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد دانش بنیان ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

کسب و کار ۹۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان داشت: اقتصاد دانش بنیان و جدید با فعالیت ۴۵۰۰ کسب و کار بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست