بایگانی‌های اقتصاد_ملی - الفبا خبر
کنسرسیوم سرمایه‌گذاری؛ حرکت به سمت تهییج اقتصاد ملی – ۲۴ دی ۱۳۹۷

کنسرسیوم سرمایه‌گذاری؛ حرکت به سمت تهییج اقتصاد ملی –

بررسی وضعیت این صنعت در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته است در طول زمان سهم خود را از ارزش افزوده بخش خدمات موسسات مالی و پولی و مآلا از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست