بایگانی‌های اقدام ملی - الفبا خبر
طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن کلید خورد ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به الفبا:

طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن کلید خورد

الفبا-حسین بردبار: رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره احداث ۱۰۰ هزار مسکن در قالب طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور توسط این بنیاد در پاسخ به الفبا گفت: این طرح بخشی از طرح ساخت 400 هزارواحد مسکونی است که 200 هزارواحد مسکونی دیگر در شهرهای جدید و 100 هزار واحد دیگر آن نیز در قالب طرح های بازآفرینی شهری است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست