بایگانی‌های الحاقیه - الفبا خبر
بیمه نامه های شخص ثالث نیازی به الحاقیه ندارند ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

بیمه نامه های شخص ثالث نیازی به الحاقیه ندارند

الفبا: با وجود اعلام نرخ جدید دیه دارندگان بیمه‌نامه شخص ثالث نیازی به دریافت الحاقیه ندارند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست