بایگانی‌های الویری - الفبا خبر
استعفای شهردار تهران ابلاغ شد ۰۱ آبان ۱۳۹۷

استعفای شهردار تهران ابلاغ شد

الفبا: معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه الویری نوشت شهردار فعلی تهران باید استعفا دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست