بایگانی‌های الگوي بهينه مصرف برق - الفبا خبر
حاکمیت وضعیت سبز مصرف برق بر اغلب نقاط کشور ۲۹ تیر ۱۳۹۸

حاکمیت وضعیت سبز مصرف برق بر اغلب نقاط کشور

حاکمیت وضعیت سبز مصرف برق بر اغلب نقاط کشور نقشه پهنه بندي مصرف برق كشور در روز جاري(شنبه29تير) ازرعايت الگوي بهينه مصرف برق ازسوي هموطنان دراغلب نقاط كشور حكايت دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست