بایگانی‌های امتیازات ویژه - الفبا خبر
امتیازات ویژه بانک صادرات برای انتخاب کارت‌های سپهری به‌عنوان کارت سوخت ۱۱ آذر ۱۳۹۷
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران خبر داد:

امتیازات ویژه بانک صادرات برای انتخاب کارت‌های سپهری به‌عنوان کارت سوخت

الفبا: مدیر امور فناوری‌اطلاعات بانک صادرات ایران از ارائه امتیازات ویژه برای کسانی که سپهرکارت‌های این بانک را به عنوان کارت‌سوخت انتخاب کنند، خبر داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست