بایگانی‌های امداد و نجات - الفبا خبر
دولت در امداد و نجات ورود کند نه جبران خسارت ۰۸ دی ۱۳۹۷
مدیرعامل بیمه ایران:

دولت در امداد و نجات ورود کند نه جبران خسارت

 الفبا: مدیرعامل بیمه ایران گفت  پس از وقوع حوادث غیرمترقبه باید بیمه‌گران به جبران خسارات بپردازند و دولت‌ صرفا در امداد و نجات ورود کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست