بایگانی‌های امری ضروری - الفبا خبر
روحانی: تفکیک وزارتخانه‌ها را ضروری می‌دانم ۱۹ آذر ۱۳۹۷

روحانی: تفکیک وزارتخانه‌ها را ضروری می‌دانم

الفبا: دکتر حسن روحانی، گفت  وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه بزرگ و اداره آن سخت است. از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که برخی وزارتخانه‌ها به دو وزارتخانه تبدیل شود و لایحه آن را به مجلس دادیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست