بایگانی‌های امضاء تفاهم نامه - الفبا خبر
امضاء تفاهم نامه بین بیمه سلامت با مدوفاس ترکیه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

امضاء تفاهم نامه بین بیمه سلامت با مدوفاس ترکیه

الفبا: سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مدوفاس ترکیه برای ایجاد زیرساخت های الکترونیک و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات تفاهم نامه مشترک امضا کردند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست