بایگانی‌های امنیت روانی - الفبا خبر
وظیفه صنعت بیمه ایجاد آرامش، امنیت روانی و حمایت از اقتصاد کشور است ۰۵ دی ۱۳۹۷
مدیرعامل بیمه آسیا:

وظیفه صنعت بیمه ایجاد آرامش، امنیت روانی و حمایت از اقتصاد کشور است

الفبا: نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، وظیفه صنعت بیمه را ایجاد آرامش و امنیت روانی و حمایت از اقتصاد کشور عنوان کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست