بایگانی‌های امنیت غذایی کشور - الفبا خبر
کشاورزی دانش بنیان امنیت غذایی کشور را بیمه میکند ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
در مراسم روز ملی برنج مطرح شد:

کشاورزی دانش بنیان امنیت غذایی کشور را بیمه میکند

الفبا-حسین بردبار:بهره گیری از فناوری و کشاورزی دانش بنیان در تولید محصولات موجب ارتقای میزان تولید در کشورمان از رقم ۲۶ میلیون تن به سالانه ۱۲۲ میلیون تن محصول شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست