بایگانی‌های امنیت مسافران - الفبا خبر
سامان دهی قایق های تفریحی در هرمزگان ۰۷ آذر ۱۳۹۷

سامان دهی قایق های تفریحی در هرمزگان

الفبا: معاون گردشگری استان هرمزگان گفت با توجه به اهمیت و لزوم تامین امنیت مسافران و گردشگران در ابتدا باید قایق های تفریحی ساماندهی شوند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست