بایگانی‌های اموال مازاد - الفبا خبر
سه شرط وزیر برای واگذاری اموال مازاد بانکها ۰۳ دی ۱۳۹۷

سه شرط وزیر برای واگذاری اموال مازاد بانکها

الفبا:وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها سرعت همراه با دقت و سلامت را سه شرط مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست