بایگانی‌های امور اقتصادی - الفبا خبر
انتقال وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی ۲۷ دی ۱۳۹۷

انتقال وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی

الفبا: وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست