بایگانی‌های امور بین‌ الملل گروه خودروسازی سایپا - الفبا خبر
امیرحسین تابع جماعت مدیر ارتباطات و امور بین‌ الملل گروه خودروسازی سایپا شد ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

امیرحسین تابع جماعت مدیر ارتباطات و امور بین‌ الملل گروه خودروسازی سایپا شد

الفبا : مهندس جواد سلیمانی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، طی حکمی امیرحسین تابع‌ جماعت را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست