بایگانی‌های امور صنایع‌ صمت - الفبا خبر
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع‌ وزارت صمت شد ۲۶ آبان ۱۳۹۷

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع‌ وزارت صمت شد

الفبا: وزیر صنعت ، معدن ،تجارت طی حکمی فرشاد مقیمی را به سمت «معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت »منصوب کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست