بایگانی‌های امين شيركاني - الفبا خبر
حبیب میرزایی گزینه مدیرعاملی بیمه سینا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

حبیب میرزایی گزینه مدیرعاملی بیمه سینا

الفبا: معاون سابق نظارت بیمه مرکزی در انتظار تایید برای احراز پست مدیر عاملی بیمه سینا نشسته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست