بایگانی‌های امید به زندگی - الفبا خبر
۴ توصیه به بیمه گران زندگی ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

۴ توصیه به بیمه گران زندگی

الفبا : افزایش سن امید به زندگی امکان تحرک در بیمه های عمر را از طریق افزایش تقاضای این نوع بیمه نامه ها بالا برده است.

افزایش سن امید به زندگی به ۷۵ سال/ افزایش نرخ باسوادی به ۹۵ درصد ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

افزایش سن امید به زندگی به ۷۵ سال/ افزایش نرخ باسوادی به ۹۵ درصد

الفبا: طی ۴۰ سال گذشته، سن امید به زندگی از ۵۶.۶ سال در سال ۱۳۵۶ به ۷۵.۷ سال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست