بایگانی‌های امیرحسین_ارضاء - الفبا خبر
اعلام آخرین تغییرات هیئت‌ مدیره سرمایه گذاری صنعت بیمه  ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

اعلام آخرین تغییرات هیئت‌ مدیره سرمایه گذاری صنعت بیمه 

گزارش‌ها حاکی از این بوده که حسین سلیمی به نمایندگی از شرکت توسعه عمران بیمه به جای حمید سوری به ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه اضافه شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست