بایگانی‌های امیر_سرتیب_حاتمی - الفبا خبر
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد صنایع دفاعی با خودروسازان ۲۶ تیر ۱۳۹۸
امیر سرتیپ حاتمی خبر داد:

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد صنایع دفاعی با خودروسازان

الفبا : وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت که حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد بین صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات حساسی که توسط خودروسازان قابل تولید نبوده، منعقد شده است تا این قطعات تولید شود و در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست