بایگانی‌های انتخابات پارلمان بخش خصوصی - الفبا خبر
نهمین دوره ی اتاق ایران با مشارکت کمرنگ فعالان اقتصادی ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نهمین دوره ی اتاق ایران با مشارکت کمرنگ فعالان اقتصادی

الفبا: مشارکت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی ایران در 33 اتاق بازرگانی کشور کمرنگ است، به نحوی که در اتاق یاسوج تعداد آرای ماخوذه به 60رای به عنوان کمترین مشارکت و در اتاق تهران با 3384 رای بالاترین میزان مشارکت را شاهد بودیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست