بایگانی‌های انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بیمه ملت - الفبا خبر
آیا انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بیمه ملت قانونی بوده است؟ ۲۲ مهر ۱۳۹۷

آیا انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بیمه ملت قانونی بوده است؟

الفباخبر: مالک ۱۲ درصد سهام شرکت بیمه ملت به تغییرات مدیریتی اخیر در آن شرکت و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و همچنین انتشار آگهی جهت انتخاب مدیرعامل واکنش نشان داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست