بایگانی‌های انتخاب دبیر کارگروه - الفبا خبر
انتخاب دبیر کارگروه بیمه مسئولیت در سندیکای بیمه گران ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتخاب دبیر کارگروه بیمه مسئولیت در سندیکای بیمه گران

الفبا:نشست کارگروه بیمه مسئولیت برای انتخاب دبیر جدید این کارگروه در سندیکای بیمه گران صبح امروز برگزار شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست