بایگانی‌های انتشار اطلاعات بانکی - الفبا خبر
انتشار اخبار و شفافیت، اولین اولویت ما در روابط عمومی است ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
روابط عمومی بانک ایران زمین :

انتشار اخبار و شفافیت، اولین اولویت ما در روابط عمومی است

الفبا : بر اساس آمار اعلامی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بانک ایران زمین با انتشار ۳ سند بیشترین میزان اطلاعات منتشر شده در میان بانک‌های خصوصی را داشته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست