بایگانی‌های انتشار غلط - الفبا خبر
کاهش ۴۰٫۱ درصدی چک‌ برگشتی در فروردین و اطلاع رسانی غلط یکی از خبرگزاری های تخصصی ۰۶ خرداد ۱۳۹۸

کاهش ۴۰٫۱ درصدی چک‌ برگشتی در فروردین و اطلاع رسانی غلط یکی از خبرگزاری های تخصصی

الفبا-صابر:گزارش جدید انتشار یافته توسط بانک مرکزی نشان می دهد چکهای برگشتی در فرودین ماه 98نسبت به ماه گذشته از نظر مبلغ 40.1 درصد کاهش نشان می دهد، این در حالی است که یکی از خبرگزاری های تخصصی حوزه بانک آمارهای این گزارش را غلط انتشار داده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست