بایگانی‌های انتشار فیش حقوقی مدیران - الفبا خبر
مصوبه مجلس برای شفافیت پرداختی ها در شرکت های دولتی ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

مصوبه مجلس برای شفافیت پرداختی ها در شرکت های دولتی

الفبا : عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از پیشنهاد نمایندگان برای شفافسازی و نظارت پذیری از طریق انتشار فیش حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست