بایگانی‌های انتصابات جدید بانک ملی - الفبا خبر
ابلاغ انتصابات جدید دربانک ملی / رییس اداره کل روابط عمومی بانک تغییر کرد ۲۰ تیر ۱۳۹۸

ابلاغ انتصابات جدید دربانک ملی / رییس اداره کل روابط عمومی بانک تغییر کرد

الفبا:محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران طی احکامی 4نفر را به سمت های جدید مدیریتی دراین بانک منصوب کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست