بایگانی‌های انتصاب اعضای جدید - الفبا خبر
چند انتصاب جدید در بانک صنعت و معدن ۰۸ بهمن ۱۳۹۷

چند انتصاب جدید در بانک صنعت و معدن

الفبا : 5 نفر در پست های مختلف بانک صنعت و معدن منصوب شدند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست