بایگانی‌های انتصاب در وزارت خارجه - الفبا خبر
سید عباس موسوی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

سید عباس موسوی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه شد

الفبا : وزارت خارجه 3 تغییر جدید را تجربه کرد و حسین جابری انصاری معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شد .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست