بایگانی‌های انتصاب دو مدیر زن - الفبا خبر
انتصاب دو مدیر زن در بیمه سینا ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

انتصاب دو مدیر زن در بیمه سینا

شرکت بیمه سینا مدیریت ارشد در دو معاونت خود را به بانوان سپرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست