بایگانی‌های انتصاب سیاسی - الفبا خبر
انتصابات اخیر وزارت کار سیاسی است/ عده ای نگاه انتخاباتی به تامین اجتماعی و بهزیستی دارند/ مجلس ورود می کند ۲۷ آذر ۱۳۹۷

انتصابات اخیر وزارت کار سیاسی است/ عده ای نگاه انتخاباتی به تامین اجتماعی و بهزیستی دارند/ مجلس ورود می کند

الفبا: رسانه ها روز گذشته خبر از انتصاب وحید قبادی دانا با فشار سید محمد خاتمی به ریاست سازمان بهزیستی دادند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست