بایگانی‌های انتصاب مدیران - الفبا خبر
انتصابات جدید بانک سپه برای اجرای طرح ادغام ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

انتصابات جدید بانک سپه برای اجرای طرح ادغام

الفبا: در راستای اجرای طرح ادغام که در سال گذشته از طرف بانک مرکزی برای ادغام 5بانک نظامی دراین بانک ابلاغ شد، فهرستی از انتصابات جدید دربانک سپه ابلاغ شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست