بایگانی‌های انتظار ده دقیقه ای - الفبا خبر
عصبانیت نماینده به علت انتظار ده دقیقه ای در گمرک/ نماینده ای که به فکر حل مشکل واردکننده بود نه مردم ۲۸ آذر ۱۳۹۷

عصبانیت نماینده به علت انتظار ده دقیقه ای در گمرک/ نماینده ای که به فکر حل مشکل واردکننده بود نه مردم

الفبا: این نماینده با لابی گسترده خود می خواهد مامور وظیفه شناس گمرک را از کار برکنار کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست